Short Story Afrikaans.jpg
R6,995.00

LiterÍre Kort- en Kitsfiksie-Kursus

Welkom by die Kortfiksie- en Kitsfiksie-Kursus aangebied deur die Suid-Afrikaanse Skrywerskollege.

Skryf jy graag stories en wens om eendag ‘n gepubliseerde skrywer te word?

In die kursus bied ons jou al die skryfgereedskap om kortverhale te skryf. Ons bied ook wenke wat jou kan help om stories in Afrikaanse tydskrifte uit te gee. Jy sal terugvoering kry oor tien van jou skryfopdragte, insluitende agt fiksiewerke wat jy gedurende die kursus voltooi, deur ‘n bekende en bekroonde skrywer.

LET WEL: Die kursusmateriaal sal in Engels voorsien word. Alle opdragte, manuskripte en korrespondensie kan egter in Afrikaans gelewer word.


 
In die loop van die kursus gaan ons die volgende ondersoek:
 • Hoe om gesonde skryfgewoontes aan te leer;
 • Hoe om oortuigende karakters te skep;
 • Die struktuur en storieknoop van ‘n goeie kortverhaal;
 • Hoe om realistiese dialoog te skryf;
 • Hoe die vertellersoogpunt die storie beïnvloed;
 • Hoe om kitsfiksie te skryf;
 • Die redigering van jou werk voordat jy dit voorlê;
 • Waarheen met jou stories? Ons gee wenke van klein en groot Afrikaanse uitgewers.

Kursusbesonderhede:
 
 • Modules: Tien modules
 • Duur van Kursus: Kursus kan binne twaalf maande voltooi word.
 • Begindatum: Enige tyd; applikante is welkom dwarsdeur die jaar via ons webwerf.

Studente moet die volgende voltooi:
 • Tien skryfoefeninge (evaluering van en terugvoering oor elkeen); ses van die stories is volledige kortverhale, elk 1500 woorde lank; en dan is daar twee kitsstories, elk 500 woorde lank.

Toelatingsvereistes:
 • Basiese skryfvaardighede is van kardinale belang;
 • Studente moet bedrewe wees in Afrikaans;
 • Komputervaardighede, e-pos en internettoegang word vereis;
 • Geen vorige tersiêre kwalifikasie word verlang nie.

Studieleier vir die kursus:

Maya-Fowler Maya Fowler

 
Leerplan
 

Module 1 – Kennismaking met die kortverhaal

 • Wat is ‘n kortverhaal?
 • Hoe om te begin.
 • Skep jou eie roetine.
 • Vasbyt teen skrywersblok.
 • Lekker skryfwenke.

Module 2 - 10 Basiese gereedskap vir kreatiewe skrywers

 • Gebruik suiwer Afrikaans as vertrekpunt
 • Wys hóé eerder as om te vertel
 • Gebruik die direkte rede
 • Skraps werk met bywoorde; vervang met kragtiger werkwoorde
 • Vertrellersoogpunt
 • Die drie bestanddele van kreatiwe skryfkuns
 • Die skryf van handeling/aksie – beperk aanwysings tot ‘n minimum
 • Beskrywings – wees spesifiek
 • Skryf dialoog
 • Hoe om pas aan te gee deur die

Module 3 - Karakterisering

 • Karaktergedrewe skryfkuns
 • Soorte karakters
 • Ken jou karakters
 • Stel jou karakters bekend
 • Die belang van “back story”
 • Die belang van die regte naam

Module 4 – Skryf dialoog

 • Die funksie van dialoog
 • Skryf oortuigende dialoog
 • Begin jou storie met dialoog
 • Skryf geloofwaardige dialoog
 • Die gebruik van “sê” of  “het gesê”
 • Die doeltreffende gebruik van “slang” en dialek
 • Die gebruik van stiltes as deel van dialoog
 • Hoe om gedagtes oor te dra

Module 5 – Kies jou vertellersoogpunt

 • Die eerste persoon as verteller
 • Die tweede persoon as verteller
 • Die derde persoon as verteller

Module 6- Die storieknoop

 • Wat is ‘n storieknoop?
 • Kernelemente van die storieknoop
 • Verskillende storieknope
 • Die kinkel in die storie
 • Waar kry jy idees vir ‘n storieknoop?

Module 7- Struktuur, agtergrond en styl

 • Die definisie van die struktuur van ‘n storie
 • Vindingryke struktuur om die leser se belangstelling te behou
 • Skryfstyl: die gebruik van metafoor vir maksimum trefkrag
 • Hoe agtergrond en plek jou storie kan bepaal. Of nie.

Module 8 – Redigering van jou storie

 • Vermy herhaling
 • Die belang van jou aantal woorde
 • Hoe om te snoei vir maksimum trefkrag
 • Maak al die los toutjies vas

Module 9 – Kitsfiksie

 • Wat is kitsfiksie?
 • Kernelemente van kitsfiksie
 • Waar lê jy kitsfiksie voor?

Module 10 – Hoe om stories aan uitgewers voor te lê

 • Die voorlegging van stories: aanlyn en aan letterkunde tydskrifte
 • Hoe om ‘n storie voor te lê
 • Letterkunde kompetisies

 

 

Hoe werk die kursus?
 
Die kursus bevat tien modules. Gedetaileerde klasaantekeninge met al die besonderhede van elke module word per e-pos aan studente gestuur.

Aan die einde van elke module moet studente ‘n skryfoefening voltooi. In sy geheel bevat die kursus tien skryfoefeninge wat uit ses volledige kortverhale bestaan, elk 1500 woorde lank, en twee korter stukke kitsfiksie, elk 500 woorde lank.

Sodra die skryfoefening en teksgedeelte aan die studieleier gestuur is, lewer hy/sy kommentaar en daarmee word die module as afgehandel beskou.

Studente mag deurlopend op die kollege se webjoernaal kommentaar lewer/ vrae vra oor die kursusmateriaal of ander skryfaangeleenthede.
 

Voorwaardes vir die uitreiking van die sertifikaat:

By die voltooiing van die kursus ontvang studente ‘n sertifikaat van die SA Writers College, mits daar aan die volgende vereistes voldoen word:
 • Studente moet alle skryftake voltooi het.
 • Die kursus binne 12 maande na registrasie voltooi het.
 • Studente die minimum vereiste van 50% vir die kursus behaal het.

You might also be interested in ...

Die Basiese Kreatiewe Skryfkursus

Die Basiese Kreatiewe Skryfkursus

Hierdie aanlynkursus fokus op die basiese vaardighede van kreatiewe skryf.

R5,695.00
Skryf 'n roman

Skryf 'n roman

'n Aanlynskryfkursus wat jou help om daardie eerste manuskrip te skryf en die werkinge van die uitgewersbedryf te verstaan.

R7,995.00
Skryf 'n kinderboek - Deel 1

Skryf 'n kinderboek - Deel 1

Hierdie aanlynskryfkursus help jou om 'n publiseerbare boek te skryf vir kinders tussen die ouderdomme agt en twaalf jaar. Jy ontvang stap-vir-stap ondersteuning, leiding en kundige raad.

R5,995.00
Follow us on Facebook Join us on Twitter
 
 

 

Click here to pay with PayPal

 
 
Pay via Mastercard
Click here to pay with VISA

 
 

About Us

We offer specialised, online writing courses tutored by award-winning writers in South Africa. Get the writing tools you need, expert insider advice and hours and hours of writing practice.
 

Locations

Study from anywhere in South Africa: Cape Town, Western Cape; Johannesburg and Pretoria, Gauteng; Durban and Pietermaritzburg, KwaZulu-Natal; Port Elizabeth, Eastern Cape; Bloemfontein, Free State; Nelspruit, Mpumalanga; Kimberley, Northern Cape and Polokwane, Limpopo.

About Us

We offer specialised, online writing courses tutored by award-winning writers in South Africa. Get the writing tools you need, expert insider advice and hours and hours of writing practice.
 

Locations

Study from anywhere in South Africa: Cape Town, Western Cape; Johannesburg and Pretoria, Gauteng; Durban and Pietermaritzburg, KwaZulu-Natal; Port Elizabeth, Eastern Cape; Bloemfontein, Free State; Nelspruit, Mpumalanga; Kimberley, Northern Cape and Polokwane, Limpopo.
 

Contact Us

Nichola Meyer or Koos Turenhout
Email: [email protected]

You can also leave a voice message on 021 813 9224 and we will phone you back within one working day.

9am to 5pm Monday to Friday

Work for Us

Vacancies at SAWC
 

Writing Services


 

Contact Us

Nichola Meyer or Koos Turenhout
Email: [email protected]

 

9-5 Monday to Friday

Work for Us

Vacancies at SAWC
 
 
login3